USG przezodbytnicze

Proktolog.warszawa.pl

USG przezodbytnicze

USG przezodbytnicze jest obrazowym badaniem, dzięki któremu możliwe staje się przeanalizowanie stanu, w jakim znajduje się kanał odbytniczy oraz tkanki, którego go otaczajš. Zwykle jego wykonanie jest zlecane przez proktologa, który potrzebuje potwierdzenia wstępnej diagnozy, jakš udało mu się postawić. Zwykle dzieje się tak wówczas, gdy pacjent uskarża się na problemy ze zwieraczami, obecnoœć guzów oraz ból odczuwany w okolicach odbytu. Choć badanie budzi spore obawy u pacjentów, warto pamiętać o tym, że jest to badanie nieinwazyjne, a jego przeprowadzenie nie należy do czynnoœci skomplikowanych. Ponieważ jednak do odbytu wprowadzana jest sonda ultrasonografu, konieczne jest poczynienie pewnych wstępnych przygotowań. Około półtorej godziny przed badaniem niezbędne jest wykonanie lewatywy, która pozwoli na usunięcie mas kałowych. Najczęœciej pacjenci wykonujš tę czynnoœć sami korzystajšc z zestawów dostępnych współczeœnie w większoœci aptek. Jeœli pacjent zmaga się z zaparciami, lewatywa powinna być wykonana dodatkowo w wieczór poprzedzajšcy badanie. Podczas wykonywania badania nad zdrowiem i komfortem pacjenta czuwa lekarz radiolog. On też dokonuje oceny jego wyników i sugeruje dalsze postępowanie.