Choroby odbytu

Proktolog.warszawa.pl

Choroby odbytu

Choroby odbytu, pomimo swojej powszechności, ciągle jeszcze wydają się tymi, którym nie poświęca się tyle uwagi, ile one same potrzebują. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że poziom ich wykrywalności ciągle jest dość niski. W dużej mierze wynika to z nieodpowiedniego podejścia do tematu charakterystycznego dla samych pacjentów, którzy mają opory przed wyzwaniem lekarzowi ze swoich obaw. Jedną z jakich chorób jest szczelina odbytu polegająca na mechanicznym uszkodzeniu błony śluzowej, która wyściela odbyt. Zwykle choroba daje o sobie znać poprzez silny bol w odbycie pojawiający się podczas prób wypróżnienia i niedługo po ich zakończeniu. Choroba przybiera formę ostrą i przewlekłą, a jeśli leczenie zachowawcze zawiedzie, może się okazać, że konieczne stanie się zastosowanie leczenia chirurgicznego. Niebezpieczny może okazać się również ropień okołoodbytniczy – schorzenie, które często jest konsekwencją występowania zakaźnych chorób jelit oraz urazów, do których doszło w okolicy odbytnicy. Zwykle sygnałem alarmowym jest w takim przypadku obecność guzka przy odbycie, choć niepokoić powinno też zaczerwienienie skóry w okolicach odbytu i silny ból. Również w tym przypadku pomoc niesie często jedynie leczenie chirurgiczne.